Certifikace TÜV

TÜV SÜD je světovým leadrem v testování a certifikaci výrobků. Testování podle mezinárodních norem a směrnic, které jsou spojeny s předními známkami kvality a bezpečnosti.  Jedná se například o americké označení Nationally Recognised Testing Laboratory (NRTL) a označení CE a GS Evropského společenství. Také vydáváme certifikáty TÜV SÜD, které jsou založeny na normách nastavených podle mezinárodně uznávaných kritérií.

Kvalita vychází z optimalizovaných procesů

Efektivní systém řízení hodně vypovídá o Vaší organizaci a ukazuje, jak je pro Vás důležitá optimalizace činností, kvalita a bezpečnost. Dokládá, že máte kompletní přehled o Vašich procesech, činnostech a zdrojích a zdůrazňuje význam, který pro Vás má trvale udržitelný rozvoj, motivace zaměstnanců a spokojenost zákazníků. Spojením těchto faktorů vznikne silný signál pro Vaše zákazníky a další zainteresované strany.

TÜV SÜD je mezinárodně akreditovanou společností pro certifikaci různých manažerských systémů. Naše know-how nám umožňuje prověřovat a certifikovat širokou škálu celosvětově uznávaných systémů řízení v různých oblastech (kvalita, životní prostředí, energie, bezpečnost, rizika, zdraví, vzdělávání, kontinuita podnikání a společenská odpovědnost) a v různých průmyslových oborech (automobilový průmysl, výroba drážních vozidel, doprava, letecký průmysl, strojírenství, informační technologie, bankovnictví a finance, zdravotnictví a farmaceutický průmysl). Kromě certifikace Vám nabízíme i nástroje a špičkovou praxi pro vyhodnocení a zlepšení Vašich činností. Díky nám dokážete snížit rizika a zvýšit efektivitu Vašeho podnikání.