Instalatérské práce

Instalatérské práce zajišťující funkční a v souladu s normami a zákony vybudované rozvody vody v domácnostech a dalších objektech zahrnují především odborné montáže vodoinstalací.

Pokládání rozvodů vody a kanalizace je dnes s ohledem na nepřeberný výběr materiálů a množství norem kvalifikačně náročnou prací, vyžadující nejen patřičné vzdělání v oboru vodoinstalatér, ale také mnohaletou praxi vodařů.

Instalace rozvodů vody svépomocí i přes pečlivost a dobrý záměr stavitele velmi často končí špatnou funkcí vodovodu, v horším případě havárií s nutností pohotovostního zásahu odborných instalatérů. I když se amatérsky provedené montáže vodoinstalací podaří a nenastane žádný technický problém, samotný fakt nedodržení všech platných norem a právních předpisů může majitele objektu přivést do nepříjemných problémů se zákony, případně způsobit zamítavý přístup pojišťovny k náhradě škod kdykoli v budoucnu.

 

Vodoinstalatérské práce – co umíme

Vodoinstalace zahrnují instalace rozvodů pitné a teplé užitkové vody, potrubí kanalizace a odpadních systémů dešťové vody.

Montáže vodoinstalací – instalace nových rozvodů vody v nových i starších objektech

Nejčastěji se jedná o rozvedení pitné a užitkové vody po objektu, pokládání kanalizace a svodů odpadní vody, instalace a připojování sanitární techniky, montáže vodovodních armatur, připojování myček nádobí, praček a dalších domácích spotřebičů na vodovodní rozvody, napojení rozvodů vody na kotle, bojlery a průtokové ohřívače, tlakové zkoušky vodovodních systémů a jejich revize.

Opravy vodoinstalací – neakutní opravy poruch ve stávajícím vodovodním systému rozvodů vody. Výměny vadných vodovodních armatur, vodovodních ventilů, kohoutů a baterií, výměny vodním kamenem zaneseného nebo zkorodovaného potrubí, výměny těsnění atd.

Havárie vody – akutní opravy vodoinstalací při náhlých havarijních stavech – Pohotovost voda – poruchová služba – zasahujeme v akutních případech poruch vodovodů, kdy hrozí vznik majetkových škod nebo ohrožení života a zdraví osob.

Rekonstrukce vodoinstalací – neakutní rekonstrukce, renovace, přestavby a rozšíření stávajících rozvodů vody. Demontáž starých vodovodních systémů a jejich náhrada za moderní nové rozvody vody a kanalizací.

Montáže vodoinstalací svěřte vždy odborníkům – vodařům

roto doporučujeme montáže rozvodů vody svěřit vždy zásadně odborníkům. Odborně zdatní instalatéři odvedou svoji práci nejen kvalitně, ale také rychle, v souladu s předpisy, se zárukou a v neposlední řadě také levně – právě díky efektivitě a dobrému strojovému vybavení a letitým zkušenostem.

Druhy vytápění

Rozlišujeme na 4 základní druhy: Ústřední vytápění Podlahové vytápění Etážové vytápění Lokální topení Ústřední vytápění Ústřední vytápění je otopný systém založený na jednom topidle, které

PŘEČÍST VÍCE »

Čištění vody

Čištění vody je proces, kterým se voda zbavuje mechanických, chemických a biologických nečistot. Cílem je získat dostatečně čistou vodu pro požadované účely. Mezi nejběžnější operace

PŘEČÍST VÍCE »

Certifikace TÜV

TÜV SÜD je světovým leadrem v testování a certifikaci výrobků. Testování podle mezinárodních norem a směrnic, které jsou spojeny s předními známkami kvality a bezpečnosti. 

PŘEČÍST VÍCE »