Provádíme instalace a montáže ústředního, podlahového, etážového, či lokálního vytápění

Zajistíme prohlídku objektu určeného k vytápění podlahovým topením, výběr vhodných komponentů s ohledem na parametry vytápěného objektu a finanční možnosti zákazníka, dodání topidla, trubkových rozvodů a regulačních prvků podlahového vytápění a jejich instalaci v objektu zákazníka. Seznámíme zákazníka s obsluhou topidel i regulátory a systém podlahového topení podrobíme provozní zkoušce. Je-li to potřeba (u jiných než elektrických topidel) provedeme připojení podlahových topidel na kouřovody a komíny.

Montáže patří mezi odborné topenářské práce

Montáže patří mezi odborné topenářské práce, kterou by měli vykonávat výhradně odborní instalatéři se specializací topenář. K instalaci topidel je potřeba nejen zručnost a zkušenosti, ale obvykle také příslušná kvalifikace.

Kotle na tuhá paliva – Instalace všech ústředních topidel produkujících kouřové spaliny vyžaduje kontrolu a revizi kouřovodů, v řadě případě i normou předepsané vyvložkování komínů. Ústřední topidla s velkým výkonem je nepřípustné napojovat na kouřovody a komíny, jejichž světlý průřez neodpovídá požadavkům výrobce topidla, což je problémem především ve starých domech s malými průřezy komínových průduchů. Připojení topidel na neodpovídající komínové těleso bez odborně provedené revize může mít za následek nejen špatnou funkci topidla, ale i požár nebo udušení osob v domě.

Plynové kotle je ze zákona oprávněn připojit na rozvody plynu pouze odborný plynoinstalatér. Nutnou podmínkou uvedení plynových kotlů do provozu je také vstupní revize plynových zařízení. Amatérské připojování plynových zařízení je porušením zákona a může být klasifikováno i jako trestný čin obecné ohrožení osob a majetku.

Elektrické kotle vyžadují dostatečně dimenzovanou elektrickou přípojku a jištění. Jejich zprovoznění musí předcházet vstupní revize elektroinstalací a revize elektrorozvaděčů.. Amatérsky provedené připojení elektrických kotlů na stávající rozvody elektřiny nezřídka vyústí v požár objektu, zvláště u rekreačních objektů ve spojení s automatickým spínáním ústředních elektrických topidel.

Druhy vytápění

Rozlišujeme na 4 základní druhy: Ústřední vytápění Podlahové vytápění Etážové vytápění Lokální topení Ústřední vytápění Ústřední vytápění je otopný systém založený na jednom topidle, které

Přečíst více »

Čištění vody

Čištění vody je proces, kterým se voda zbavuje mechanických, chemických a biologických nečistot. Cílem je získat dostatečně čistou vodu pro požadované účely. Mezi nejběžnější operace

Přečíst více »

Certifikace TÜV

TÜV SÜD je světovým leadrem v testování a certifikaci výrobků. Testování podle mezinárodních norem a směrnic, které jsou spojeny s předními známkami kvality a bezpečnosti. 

Přečíst více »