Čištění vody

Čištění vody je proces, kterým se voda zbavuje mechanických, chemických a biologických nečistot. Cílem je získat dostatečně čistou vodu pro požadované účely. Mezi nejběžnější operace určené k čištění vody patří destilace, reverzní osmóza, filtrace přes aktivní uhlí, mikrofiltrace, ultrafiltrace a elektrodeionizace.

Čištěná voda je obvykle získávána úpravou pitné nebo přírodní vody. Mezi sledované nečistoty, které je třeba odstranit patří:

 • anorganické ionty – běžně se stanovují měřením vodivosti vody nebo s využitím specifických testů
 • organické látky – stanovují se jako TOC – celkový organický uhlík, příp. měřením chemické spotřeby kyslíku (CHSK)
 • bakterie
 • endotoxiny a nukleázy – monitorují se pomocí LAL nebo specifických enzymových testů
 • pevné částice – odstraňují se filtrací
 • plyny – pro některé aplikace je nutné z vody odstranit rozpuštěné plyny

Samotná úprava a čištění vod může být realizována mnoha způsoby. Je to filtrace, měkčení tvrdé vody, stejně jako to může být i úprava studniční vody. V procesu čištění pitné vody vám je k dispozici hned několik klíčových produktů, kam se řadí:

 • Klasické filtrace vody
 • Pračkové filtry
 • Systémy na změkčování vody
 • Sprchové hlavice proti chlóru
 • Úsporné antivápenné perlátory